ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

เทียนบูชาพระพิฆเณศประจำวันเกิด


เทียนบูชาพระพิฆเณศ
ประจำวันเกิด

สำหรับจุดในวันเกิดประจำสัปดาห์ของตน เพื่อเป็นการบูชาองค์ท่านให้ช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทั้งมวล ดลให้ประสบความสำเร็จ โดยให้กระซิบขอสิ่งที่ตนปรารถนาที่หนูบริเวณพระชานุ (เข่า) ซ้ายแล้วหนูจะนำความไปทูลขอท่านให้ หลังจากนั้นให้นำเศษเทียนที่เหลือ(ถ้ามี)ไปลอยในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเลหรือแหล่งน้ำใดๆ ตามความเชื่อขอพราหมณ์ ฮินดูจะบังเกิดผลตามที่ขอ 


ลักษณะ :  ปางเสวยสุขสีประจำวันจันทร์-อาิทิตย์ พร้อมสัญญลักษณ์ โอม รองด้วยฐานดอกบัวสีชมพูวางบนถาดแสตนเลสสะดวกในการจุดบูชา
ขนาด : ฐานรอง 14 ซม. องค์พระสูง 5.5 นิ้ว
ราคา : องค์ละ 199 บาท
                                           
พระพิฆเนศวรเป็นโอรสของพระอิศวรและพระอุมาเทวี มีรูปกายเป็นมนุษย์ มีเศียรเป็นช้าง ทุกคนเคารพนับถือท่านในฐานะที่ท่านเป็น "วิฆเนศ" นั่นคือ เจ้า (อิศ) แห่งอุปสรรค (วิฆณ) เพราะเจ้าแห่งอุปสรรคที่สามารถปลดปล่อยอุปสรรคได้ และอีกความหมายถึง ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในทุกศาสตร์สรรพสิ่งหรือเทพเจ้าแห่งการเริ่มต้นใหม่ทั้งปวง การคารวะในฐานะบรมครูผู้ประสาทปัญญาและความสำเร็จ สามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป กิจการทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เมื่อพิจารณาความหมายในทางสัญญะ รูปกายที่อ้วนพีนั้นมีความหมายว่า ความอุดมสมบูรณ์ เศียรที่เป็นช้างมีความหมาย หมายถึงผู้มีปัญญามาก ตาที่เล็กคือ สามารถมอง แยกแยะสิ่งถูกผิด หูและจมูกที่ใหญ่หมายถึง มีสัมผัสพิจารณา ที่ดีเลิศ พระพิฆเนศวรมี หนู เป็นสหาย

อักขระ โอม เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 รวมกันเป็นคำเดียว ซึ่งแยกได้ดังนี้
อะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระศิวะ (อะ)
อุ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระวิษณุ (อุ)
มะ - มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระพรหมมะ (มะ)

จะสวดมนต์ จะขอพร จะกราบ หรือกระทำสิ่งใดก็ตามแต่ ให้เอ่ยคำว่า "โอม"แทนคำว่า "สาธุ"  เสมอ

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น